Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar gau yr wythnos hon

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 23/Chwe

 

Dydd Llun 22/02/21

 • Grwpiau o blant y Cyfnod Sylfaen yn cychwyn yn ôl yr wythnos hon (e-byst wedi eu gyrru gan yr athrawon dosbarth)
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Cofiwch fod sesiynau byw dyddiol ar Teams ar gyfer dosbarthiadau bl.3-6 - amserlen yn Llythyr y Pennaeth o'r wythnos gyntaf
 • Mae'r ysgol yn parhau ar agor ar gyfer yr Hwb Gofal Plant bl.3-6

Dydd Mawrth 23/02/21

 • Grwpiau o blant y Cyfnod Sylfaen yn cychwyn yn ôl
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Mae'r ysgol yn parhau ar agor ar gyfer yr Hwb Gofal Plant bl.3-6

 

Dydd Mercher 24/02/21

 • Grwpiau o blant y Cyfnod Sylfaen yn cychwyn yn ôl
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Mae'r ysgol yn parhau ar agor ar gyfer yr Hwb Gofal Plant bl.3-6

 

Dydd Iau 25/02/21

 • Grwpiau o blant y Cyfnod Sylfaen yn cychwyn yn ôl
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Mae'r ysgol yn parhau ar agor ar gyfer yr Hwb Gofal Plant bl.3-6

 

Dydd Gwener 26/02/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Mae'r ysgol yn parhau ar agor ar gyfer yr Hwb Gofal Plant i bob oedran heddiw

 

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar