Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 15/Gor

 • Bl.5a6 i Draeth y Borth ar gyfer gêmau rygbi ar y traeth - angen pecyn bwyd

DYDD MAWRTH 16/Gor

 • Gwibdaith Bl.1 i Quackers
 • Gwibdaith Bl.4 i Ynys Hir a Machynlleth
 • Gwersi beicio i 6J

DYDD MERCHER 17/Gor

 • Gwersi beicio i 6E
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

DYDD IAU 18/Gor

 • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
 • Gwibdaith Bl.3 i Drefach Felindre a Llanybydder
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.5a6 (yn wahanol i'r Calendr)

DYDD GWENER 19/Gor

 • Gwasanaeth ola'r flwyddyn dan ofal Blwyddyn 6
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf 3:30yp
 • Bydd y flwyddyn academaidd newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mercher y 4ydd o Fedi (Hyfforddiant staff yr y dydd Llun a Mawrth)

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

15fed - 19eg o Orffennaf 2019

Dydd Llun 15/07/19

CINIO: Pitsa, sglodion a salsa
PWDIN: Myffin siocled a gellyg gyda llaeth


Dydd Mawrth 16/07/19

CINIO: Pelig cig mewn saws tomato, pasta, pys a chorn melys
PWDIN: Cacen siocled cresion yd a sudd

 

Dydd Mercher 17/07/19

CINIO: Goujons cyw iâr, wrap, tatws, moron a salad
PWDIN: Eirin gwlanog

 

Dydd Iau 18/07/19

CINIO: Ffiled cyw iârm stwffin, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Gwener 19/07/19

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Sgonen affal gyda chwstard

 

2ail - 6ed o Fedi 2019

Dydd Llun 02/09/19 - H.M.S

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 03/09/19 - H.M.S

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Mercher 04/09/19

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb, bara a ffyn llysiau
PWDIN: Rhol hufen iâ mafon

 

Dydd Iau 05/09/19

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad
PWDIN: Gateaux siocled

 

Dydd Gwener 06/09/19

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a ffa
PWDIN: Teisen Berffro a hanner afal

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.