Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 08/Ebr

 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 09/Ebr

 • Twrnamaint pêl-droed bechgyn a merched yr Urdd ar gaeau Blaendolau

DYDD MERCHER 10/Ebr

 • 1:30 Prynhawn Agored y Meithrin i ddisgyblion newydd
 • Does dim ymarfer Cân Actol tan ar ôl y Pasg

DYDD IAU 11/Ebr

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • DIM NOFIO
 • Ymweliad gan yr NSPCC - gweld llythyr
 • Gŵyl Aml-sgiliau i fl.3a4

DYDD GWENER 12/Ebr

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Diwedd tymor
 • Bydd Tymor yr Haf yn cychwyn ar ddydd Mawrth y 30ain o Ebrill

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

8fed - 12fed o Ebrill 2019

Dydd Llun 08/04/19

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, llysiau a bara
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard


Dydd Mawrth 09/04/19

CINIO: Lasagne, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisged siocled a llaeth

 

Dydd Mercher 10/04/19

CINIO: Ham, sglodion, saws tomato a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng a chwstard

 

Dydd Iau 11/04/19

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Gwener 12/04/19

CINIO: Cyri cyw iâr, reis a bara naan
PWDIN: Myffin oren ac afal

 

29ain o Ebrill - 3ydd o Fai 2019

Dydd Llun 29/04/19 - H.M.S - Ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 30/04/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 01/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 02/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 03/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.