Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore
0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth

 

Dydd Llun 19/10/20

Dydd Mawrth 20/10/20

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 21/10/20

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan (drwy Teams)

 

Dydd Iau 22/10/20

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 23/10/20

  • Diwrnod ola'r hanner tymor
  • Bydd yna ddiwrnod hyfforddiant staff ar ddydd Llun yr 2ail o Dachwedd, plant yn dychwelyd dydd Mawrth y 3ydd o Dachwedd

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

19eg - 23ain o Hydref 2020

Dydd Llun 19/10/20

CINIO: Pasticio, pasta, bara garlleg a phys
PWDIN: Cwcis siocled a llaeth


Dydd Mawrth 20/10/20

CINIO: Pitsa, sglodion, corn melys a ffyn llysiau
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Mercher 21/10/20

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Sbwng lemwn a chwstard

 

Dydd Iau 22/10/20

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Pwdin Efa a chwstard

 

Dydd Gwener 23/10/20

CINIO: Sbageti cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda sudd

 

2ail - 6ed o Dachwedd 2020

Dydd Llun 02/11/20 - Diwrnod H.M.S

CINIO: Ysgol ar gau
PWDIN: Ysgol ar gau


Dydd Mawrth 03/11/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 04/11/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 05/11/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 06/11/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.