Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Chw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
 • Clwb Chwefror Chwim 12:30-1:00 yn y Neuadd

DYDD MAWRTH 19/Chw

 • Blwyddyn 6 yn pontio i Ysgol Penweddig

DYDD MERCHER 20/Chw

 • EISTEDDFOD YR YSGOL
 • Bydd cloch y bore yn canu am 8:45yb er mwyn cychwyn yn brydlon am 9 o'r gloch
 • Bydd angen Pecyn Bwyd ar gyfer cinio ar BAWB
 • Bydd Clwb yr Urdd yn ailgychwyn yn nhymor yr haf

DYDD IAU 21/Chw

 • Cystadleuaeth Gymnasteg y Rotari
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 22/Chw

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Diwedd hanner tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

18fed - 22ain o Chwefror 2019

Dydd Llun 18/02/19

CINIO: Pitsa, sglodion a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng lemwn a chwstard


Dydd Mawrth 19/02/19

CINIO: Lasagne, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisgedi siocled a llaeth

 

Dydd Mercher 20/02/19 - Eisteddfod Ysgol

CINIO: Pecyn bwyd
PWDIN: Pecyn bwyd

 

Dydd Iau 21/02/19

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda sudd

 

Dydd Gwener 22/02/19

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard

 

4ydd - 8fed o Fawrth 2019

Dydd Llun 04/03/19

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a bara
PWDIN: Myffin siocled


Dydd Mawrth 05/03/19

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta a llysiau
PWDIN: Cacen siocled creision yd a llaeth

 

Dydd Mercher 06/03/19

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb, llysiau a bara
PWDIN: Hufen iâ

 

Dydd Iau 07/03/19

CINIO: Cig eidon, pwdin Swydd Efrog, pys a chorn melys
PWDIN: Sbwng a chwstard

 

Dydd Gwener 08/03/19

CINIO: Ffiled cyw iâr, stwffing, tatws, moron a phys
PWDIN: Teisen Berffro

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.