Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 10/Rhag

 • Blwyddyn 2 yn ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

DYDD MAWRTH 11/Rhag

 • Bl.5a6 yn ymarfer yn y Neuadd Fawr
 • Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30yh - gweld llythyr
 • Tocynnau mynediad ar werth wrth y drws

DYDD MERCHER 12/Rhag

 • Bydd Clwb yr Urdd yn ail gychwyn yn y gwanwyn

DYDD IAU 13/Rhag

 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Parti Clwb yr Urdd i
  fl.3-6 yn ystod y prynhawn

DYDD GWENER 14/Rhag

 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

10fed -14eg o Ragfyr 2018

Dydd Llun 10/12/18

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Cacen siocled ŷd a llaeth


Dydd Mawrth 11/12/18

CINIO: Pysgod, sglodion, pys, salsa a bara
PWDIN: Hufen iâ

 

Dydd Mercher 12/12/18

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng mandarin a chwstard

 

Dydd Iau 13/12/18

CINIO: Cig eidion, pwdin Swydd Efrog, tatws, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin siocled

 

Dydd Gwener 14/12/18

CINIO: Pastai cyw iâr, moron, tatws a brocoli
PWDIN: Teisen Berffro a ffrwyth

 

17eg -21ain o Ragfyr 2018

Dydd Llun 17/12/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 18/12/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 19/12/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 20/12/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 21/12/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.