Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 15/Hyd

 • Taith blwyddyn 1 i Lanerchaeron (cofiwch becyn bwyd!)

DYDD MAWRTH 16/Hyd

 • Ymarfer rygbi i fechgyn a merched bl.5a6
  3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 17/Hyd

 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3.30 – 4.30yp

DYDD IAU 18/Hyd

 • Nofio i fl.5a6
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Aelod o'r Heddlu yn sôn am beryglon Tân Gwyllt i fl.3-6
 • Ymarfer rygbi i fechgyn a merched bl.5a6
  3:30-4:30yp

DYDD GWENER 19/Hyd

 • Diwrnod Rhyngwladol
 • Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 (rhedeg trawsgwlad) am 2:30yp
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau
 • **DOES DIM GÊM HOCI GYDA'R SÊR HENO

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

15fed - 19eg o Hydref 2018

Dydd Llun 15/10/18

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salsa
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn


Dydd Mawrth 16/10/18

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb a bara
PWDIN: Hufen iâ mafon

 

Dydd Mercher 17/10/18

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Iau 18/10/18

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Gwener 19/10/18

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Fflapjac crymbl afal a sudd

 

22ain - 26ain o Hydref 2018

Dydd Llun 22/10/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 23/10/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 24/10/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 25/10/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 26/10/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.