Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Hydref

 

Dydd Llun 03/10/22

 • Wythnos Beicio i'r Ysgol

Dydd Mawrth 04/10/22

 • Dim neges

 

Dydd Mercher 05/10/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.1, 3 a 5
  3:30-4:30yp
 • Casi Wyn (Bardd Plant Cymru) ym mlwyddyn 6
 • **WEDI EI OHIRIO TAN Y GWANWYN** Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6) - wedi'i drefnu yn dilyn glaw wythnos ddiwethaf**

 

Dydd Iau 06/10/22

 • Nofio i fl.5 yn y bore
 • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 07/10/22

 • Sbri Diri – Meithrin, Derbyn a Bl. 1a2 yn cyd-ganu ym Mhenweddig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£16,850) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Chanolfan yr Urdd Caerdydd.