Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Hydref

 

Dydd Llun 18/10/21

  • Noson Agored #1 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

Dydd Mawrth 19/10/21

  • Noson Agored #2 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

 

Dydd Mercher 20/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 21/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 22/10/21

  • Diwedd hanner tymor
  • Bydd yr ysgol yn ail agor ar y 1af o Dachwedd.

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£16,850) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Chanolfan yr Urdd Caerdydd.