Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Chw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
 • Clwb Chwefror Chwim 12:30-1:00 yn y Neuadd

DYDD MAWRTH 19/Chw

 • Blwyddyn 6 yn pontio i Ysgol Penweddig

DYDD MERCHER 20/Chw

 • EISTEDDFOD YR YSGOL
 • Bydd cloch y bore yn canu am 8:45yb er mwyn cychwyn yn brydlon am 9 o'r gloch
 • Bydd angen Pecyn Bwyd ar gyfer cinio ar BAWB
 • Bydd Clwb yr Urdd yn ailgychwyn yn nhymor yr haf

DYDD IAU 21/Chw

 • Cystadleuaeth Gymnasteg y Rotari
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 22/Chw

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Diwedd hanner tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

19/01/2019

Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019 (diweddaraf)

12/02/2019

Gymnasteg Cenedlaethol

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018

20/02/2019

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

07/03/2019

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

12/03/2019

Rhagbrofion Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018

13/03/2019

Eisteddfod yr Urdd Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018

19/03/2019

Gŵyl Ddawns Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018

30/03/2019

Eisteddfod Rhanbarth Urdd Ceredigion

   

12/04/2019

Cau ar gyfer gwyliau'r Pasg