Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 08/Ebr

 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 09/Ebr

 • Twrnamaint pêl-droed bechgyn a merched yr Urdd ar gaeau Blaendolau

DYDD MERCHER 10/Ebr

 • 1:30 Prynhawn Agored y Meithrin i ddisgyblion newydd
 • Does dim ymarfer Cân Actol tan ar ôl y Pasg

DYDD IAU 11/Ebr

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • DIM NOFIO
 • Ymweliad gan yr NSPCC - gweld llythyr
 • Gŵyl Aml-sgiliau i fl.3a4

DYDD GWENER 12/Ebr

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Diwedd tymor
 • Bydd Tymor yr Haf yn cychwyn ar ddydd Mawrth y 30ain o Ebrill

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

19/01/2019

Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019 (diweddaraf)

12/02/2019

Gymnasteg Cenedlaethol

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019

20/02/2019

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018

07/03/2019

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

12/03/2019

Rhagbrofion Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

13/03/2019

Eisteddfod yr Urdd Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018

19/03/2019

Gŵyl Ddawns Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018

30/03/2019

Eisteddfod Rhanbarth Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018

12/04/2019

Cau ar gyfer gwyliau'r Pasg