Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 10/Rhag

 • Blwyddyn 2 yn ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

DYDD MAWRTH 11/Rhag

 • Bl.5a6 yn ymarfer yn y Neuadd Fawr
 • Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30yh - gweld llythyr
 • Tocynnau mynediad ar werth wrth y drws

DYDD MERCHER 12/Rhag

 • Bydd Clwb yr Urdd yn ail gychwyn yn y gwanwyn

DYDD IAU 13/Rhag

 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Parti Clwb yr Urdd i
  fl.3-6 yn ystod y prynhawn

DYDD GWENER 14/Rhag

 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

14/11/2018

Gala Nofio Cynradd

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018 (diweddaraf)

16/11/2018

H.M.S - ysgol ar gau i blant

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

11/12/2018

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

21/12/2018

Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r Nadolig

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018
    Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018