Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 15/Gor

 • Bl.5a6 i Draeth y Borth ar gyfer gêmau rygbi ar y traeth - angen pecyn bwyd

DYDD MAWRTH 16/Gor

 • Gwibdaith Bl.1 i Quackers
 • Gwibdaith Bl.4 i Ynys Hir a Machynlleth
 • Gwersi beicio i 6J

DYDD MERCHER 17/Gor

 • Gwersi beicio i 6E
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

DYDD IAU 18/Gor

 • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
 • Gwibdaith Bl.3 i Drefach Felindre a Llanybydder
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.5a6 (yn wahanol i'r Calendr)

DYDD GWENER 19/Gor

 • Gwasanaeth ola'r flwyddyn dan ofal Blwyddyn 6
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf 3:30yp
 • Bydd y flwyddyn academaidd newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mercher y 4ydd o Fedi (Hyfforddiant staff yr y dydd Llun a Mawrth)

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

17-06-19

Mabolgampau Ysgol (dewis 1af) ail-ddewis 18/06

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019 (diweddaraf)

27-06-19

Cyngerdd Haf yn y Neuadd Fawr

Calendr Hanner Tymor
Mai 2019

18-07-19

Noson Gymdeithasol - Barbeciw y GRhA

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019

19-07-19

Yr ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019
    Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018
    Calendr Hanner Tymor
Medi 2018
    Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018