Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Hydref

 

Dydd Llun 03/10/22

 • Wythnos Beicio i'r Ysgol

Dydd Mawrth 04/10/22

 • Dim neges

 

Dydd Mercher 05/10/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.1, 3 a 5
  3:30-4:30yp
 • Casi Wyn (Bardd Plant Cymru) ym mlwyddyn 6
 • **WEDI EI OHIRIO TAN Y GWANWYN** Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6) - wedi'i drefnu yn dilyn glaw wythnos ddiwethaf**

 

Dydd Iau 06/10/22

 • Nofio i fl.5 yn y bore
 • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 07/10/22

 • Sbri Diri – Meithrin, Derbyn a Bl. 1a2 yn cyd-ganu ym Mhenweddig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Llywodraethwyr yr ysgol

Cliciwch yma i ddarllen Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr ar gyfer 2021-22

Aelodau presennol

(diweddarwyd Hydref 2022)

CADEIRYDD
:

Mr Steffan Roberts
Llywodraethwr Cymunedol

:
IS-GADEIRYDD
:

Mrs Nia Evans
Rhiant Lywodraethwr

:
CYNRYCHIOLWYR
YR AWDURDOD
:

Cynghorydd John Roberts
Cynghorydd Mark Strong
Dr Hywel Griffiths
Dr Anwen Elias

:
RHIENI
LYWODRAETHWYR
:

Mrs Caryl Lewis
Mr Dewi Hughes
Mr Edward Dumbrill
Miss Lucy Trotter
Mrs Nia Evans

:
LLYWODRAETHWYR
CYMUNEDOL
:

Mr Owain Schiavone
Cynghorydd Mari Turner
Cynghorydd Ben Davies
Mr Steffan Roberts
Dr Kate Woodward


:
ATHRAWON
LYWODRAETHWYR
:

Miss Nia Wyn
Mr Gareth James

:
STAFF
LYWODRAETHWYR
:

Mrs Eiry Evans

:
PRIFATHRO
LYWODRAETHWR
:

Mr Clive Williams

g