Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 12/Gorff

 

Dydd Llun 15/07/24

  • Ymweliad gan gar rali a chyflwyniad am Rali Ceredigion
  • Sesiynau llafar i ddisgyblion blwyddyn 6

Dydd Mawrth 16/07/24

  • Gwibdaith Bl.1a2 i Quackers
  • Sesiwn griced i dîm bl.4 ar y Geufron

 

Dydd Mercher 17/07/24

  • Prynhawn Agored ar gyfer disgyblion newydd y Meithrin wrth baratoi at fis Medi

 

Dydd Iau 18/07/24

 

Dydd Gwener 19/07/24

  • Gwasanaeth ffarwelio â Blwyddyn 6 + parti bl.6 yn y prynhawn

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Chwefror 2014

GYMNASTEG CENEDLAETHOL YR URDD

Llongyfarchiadau mawr i dîm gymnasteg yr ysgol ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth gymnasteg genedlaethol yr Urdd eleni.

Dyma'r tro cyntaf i'r ysgol gystadlu fel tîm ers blynyddoedd maith, ac felly braf o beth oedd i ddod yn ail yn y categori i ysgolion cynradd â dros 150 o blant.

Cafodd y triawd (Nicole, Lucie ac Erin Medi) drydydd yn ogystal am eu perfformiad hwythau.

Da iawn chi ferched a diolch yn arbennig i Emma am eu hyffroddi - wnaethoch chi berfformio'n arbennig o dda yn ystod y dydd - gallwch chi fod yn falch iawn o'ch medalau.

 

EISTEDDFOD YSGOL 2014

Dyma flas o fwrlwm yr Eisteddfod Ysgol eleni. Isod gwelwch fideos byr o eitemau torfol y gwahanol oedrannau - Y Partïon Canu a'r Grwpiau Llefaru, ynghyd â holl ganlyniadau llwyfan, celf a llenyddol.
Cliciwch yma i weld y casgliad llawn o luniau (127 llun)

CANLYNIADAU'R MEITHRIN

 

 

 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Mari (Dewi)
2. Bebe (Arthur)
3. Cari (Caradog)
Llefaru Unigol
1. Mari (Dewi)
2. Iolo (Arthur)
3. Kemi (Caradog)
DOSBARTH MEITHRIN

Arlunio
1. Iago J (A), Kemi O (C), Mabon P (C), Erin E (D), Amali R (C), Cari M-W (C)
2. Caitlin M (A), Mari R (D), Nathanael L (D), Solomon G (D), Jack F (D), Dylan R (C)
3. Morgan L (C), Elen M (C), Elan D (D), Oscar K (A), Cadi E (C), Tomi D (D), Cadi J (C), Gruff S (A)

 

CANLYNIADAU'R DERBYN

 

 


 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Elgan (Dewi)
2. Elin Beca (Caradog)
3. Tyler (Arthur)
Llefaru Unigol
1. Steffan (Dewi)
2. Tyler (Arthur)
3. Osian (Caradog)
DOSBARTH DERBYN M

Arlunio
1. Lara M (Caradog)
2. Betsan C (Dewi), Greta H (Dewi)
3. Bethan C (Arthur), Lois C (Dewi)
DOSBARTH DERBYN J
Arlunio
1. Ella E (Arthur)
2. Osian C (Caradog), Noa C (Dewi)
3. Steffan M (Dewi), Gwilym M (Arthur)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 1

 

 


LLWYFAN
Canu Unigol
1. Sami (Caradog)
2. Molly (Dewi)
3. Elan (Arthur)
Llefaru Unigol
1. Molly (Dewi)
2. Mari (Arthur)
3. Ifan (Caradog)
DOSBARTH 1W

Arlunio
1. Molly B (Dewi)
2. Magi R (A), Tomos A (Dewi)
3. Luna T (Dewi), Espie DS (Dewi)
Llawysgrifen
1. Elin McC (Dewi)
2. Liza H (Caradog), Elan M (Arthur)
3. Arwen E (Dewi), Ifan M (Caradog)
DOSBARTH 1R
Arlunio
1. Coby P (Dewi)
2. Dafydd L (Arthur), Mari D (Arthur)
3. Sami P (C), Emyr J (Dewi)
Llawysgrifen
1. Sami P (Caradog)
2. Coby P (Dewi), Emyr J (Dewi)
3. Mari D (Arthur), Gavin P (Dewi)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 2

 

 


 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Ioan (Arthur)
2. Tomi (Caradog)
3. Iwan (Dewi)
Llefaru Unigol
1. Efa (Caradog)
2. Iwan (Dewi)
3. Ioan (Arthur)
DOSBARTH 2GJ

Arlunio
1. Benjamin L (Dewi)
2. Mirain E (Arthur), Tirion Sh-H (Dewi)
3. Jac S-J (Caradog), Alun R (Caradog)
Llawysgrifen
1. Betsan D (Dewi)
2. Rory D (Arthur), Kaedi O (Caradog)
3. Rhun M (Dewi), Mirian E (Arthur)
DOSBARTH 2NJ
Arlunio
1. Phoebe R (Arthur)
2. Mairwen M (Dewi), Tomi J (Caradog)
3. Millie S (Arthur), Megan L (Dewi)
Llawysgrifen
1. Tomos E (Caradog)
2. Abi G (Arthur), Reuben P (Arthur)
3. Tom R (Arthur), Beatrix C (Caradog)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 3

 

 

 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Lucy (Caradog)
2. Aimee (Dewi)
3. Zoe (Arthur)
Llefaru Unigol
1. Cerys (Caradog)
2. Catrin (Dewi)
3. Dafydd (Arthur)
DOSBARTH 3M
Stori Gymraeg
1. Mair D (Dewi)
2. Janie D (Dewi)
3.Owain J (Caradog)
Barddoniaeth Gymraeg
1. Ella J R (Caradog)
2. Sioned T (Caradog), Mair D (Dewi)
3. Iestyn P (Caradog)
Stori Saesneg
1. Tom A (Caradog)
2. Ella J R (Caradog)
3. Owain J (Caradog)
Arlunio
1. Catrin Haf (Dewi)
2. Lisa S (Arthur), Iestyn P (Caradog)
3. Niamh D (Arthur), Mair D (Dewi)
Cywaith
1. Catrin Haf (Dewi), Mair D (Dewi)
2. Ella R (Caradog), Lili D (Dewi)
3. Owain J (Caradog), Mollie-Mel H (Arthur)
Llawysgrifen
1. Rebecca D-J (Dewi)
2. Steffan J (Arthur), Cerys Elin (Dewi)
3. Owain J (Caradog)
DOSBARTH 3D
Stori Gymraeg
1. Steffan N (Caradog)
2. Gethin O-H (Arthur)
3. Lucy M-W (Caradog), Lloyd E-J (Dewi)
Barddoniaeth Gymraeg

1. Lloyd E-J (Dewi)
2. Matty T (Dewi)
3. Steffan N (Caradog)
Stori Saesneg
1. Steffan N (Caradog)
2. Fergus T (Arthur)
3. Crisiant M (Dewi)
Arlunio
1. Fergus T (Arthur)
2. Lucy M-W (Caradog), Dharma ap S (Arthur)
3. Eloise A (Caradog), Marianna B (Dewi)
Cywaith
1. Crisiant M (Dewi)
2. Lucy M-W (Caradog)
3. Amy R (Dewi), Gethin O-H (Arthur)
Llawysgrifen
1. Crisiant M (Dewi)
2. Gethin O-H (Arthur)
3. Marianna B (Dewi), Ella Gwawr (Caradog)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 4

 

 

 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Elen (Caradog)
2. Fflur (Dewi)
3. Dylan (Arthur)
Llefaru Unigol
1. Annest (Arthur)
2. Isaac (Caradog)
3. Owen (Dewi)
Unawd Piano
1. Tomos (Arthur)
2. Annest (Arthur)
3. Isaac (Caradog)
DOSBARTH 4J
Stori Gymraeg
1. Annest D (Arthur)
2. Lena J (Dewi)
3. Caitlin E (Dewi), Fflur R (Dewi)
Barddoniaeth Gymraeg
1. Annest D (Arthur)
2. Sion G (Dewi)
3. Lena J (Dewi), Dylan J-W (Arthur)
Stori Saesneg
1. Caitlin E (Dewi)
2. Lena J (Dewi)
3. Annest D (Arthur)
Arlunio
1. Troy M (Caradog)
2. Deiniol D (Arthur), Dylan J-W (Arthur)
3. Tomos G (Arthur), Elen P (Arthur)
Cywaith
1. Lena J (Dewi)
2. Anna R (A), Ynyr J (C), Annest D (A)
3. Osian R (Arthur)
Llawysgrifen
1. Lena J (Dewi)
2. Caitlin E (Dewi)
3. Annest D (Arthur)
DOSBARTH 4E
Stori Gymraeg
1. Elen M (Caradog)
2. Isaac P (Caradog)
3. Efan R (Arthur)
Barddoniaeth Gymraeg
1. Aled M (Arthur)
2. Isaac P (Caradog)
3. Caleb L (Dewi)
Stori Saesneg
1. Elen M (Caradog)
2. Marcie N (Arthur)
3. Efan R (Arthur)
Arlunio
1. Caleb L (Dewi)
2. Ellie G (Caradog), Deian D (Dewi)
3. Gwion H (Dewi), Noa R (Arthur)
Cywaith
1. Isaac P (Caradog)
2. Marcie N (Arthur), Efan R (Arthur)
3. Owen P (Dewi)
Llawysgrifen
1. Isaac P (Caradog)
2. Efan R (Arthur), Maria J (Caradog)
3. Elen M (Caradog), Marcie N (Arthur)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 5

 

 

 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Cadi (Caradog) a Llŷr (Dewi)
2. Huw (Arthur)
3.
Llefaru Unigol
1. Llŷr (Dewi)
2. Cadi (Caradog)
3. Rhys (Arthur)

Unawd Piano
1. Mirain (Dewi)
2. Soffia (Caradog)
3. Gwion (Arthur)

Unawd Offerynnol
1. Mirain (Dewi)
2. Soffia (Caradog)
3. Gwen (Caradog)
DOSBARTH 5G
Stori Gymraeg
1. Soffia N (Caradog)
2. Erin D (Arthur)
3. Gruffudd H (Dewi), Gronw D (Dewi)
Barddoniaeth Gymraeg
1. Gruffudd H (Dewi)
2. Huw J (Arthur)
3. Mari L (Arthur), Gronw D (Dewi)
Stori Saesneg
1. Gronw D (Dewi)
2. Erin Medi (Arthur)
3. Molly D (Arthur)
Barddoniaeth Saesneg
1. Danny L-R (Dewi)
2. Mirain G (Dewi), Gronw D (Dewi)
3. Soffia N (Caradog), Erin Medi (Arthur)
Arlunio
1. Danny L-R (Dewi)
2. Gronw D (Dewi), Huw J (Arthur)
3. Cari D (Dewi), Soffia N (Caradog), Molly D (Arthur)
Cywaith
1. Soffia N (Caradog), Mirain G (Dewi)
2. Erin Medi (Arthur), Llyr E (Dewi)
3. Cari D (Dewi), Huw J (Arthur)
Llawysgrifen
1. Mirain G (Dewi)
2. Gruffudd H (Dewi)
3. Erin Medi (Arthur), Gronw D (Dewi)
DOSBARTH 5L
Stori Gymraeg
1. Gwen D (Caradog)
2. Cadi W (Caradog), Sion G (Caradog)
3. Hannah DS (Dewi), Osian W (Caradog)
Barddoniaeth Gymraeg
1. Gwen D (Caradog)
2. Osian W (Caradog)
3. Erin Myfanwy (Caradog)
Stori Saesneg
1. Gwennan L (Arthur)
2. Osian W (Caradog), Hanna Mari (Dewi)
3. Sion G (Caradog)
Barddoniaeth Saesneg
1. Gwennan L (Arthur)
2. Hannah DS (Dewi)
3. Erin Myfanwy (Caradog), Sion G (Caradog)
Arlunio
1. Hannah D-S (Dewi)
2. Gwen D (Caradog), Lucie J (Caradog)
3. Iestyn L (C), Hannah Mari (D), Oisin M (D)
Cywaith
1. Gwen D (Caradog), Osian W (Caradog)
2. Osian D (Caradog), Cadi W (Caradog)
3. Erin Myfanwy (Caradog), Sion D (Dewi)
Llawysgrifen
1. Sion G (Caradog)
2. Cadi W (Caradog)
3. Osian W (Caradog), Sion D (Dewi)

 

CANLYNIADAU BLWYDDYN 6

 

 

 

 

 

 

LLWYFAN
Canu Unigol
1. Rhianedd (Arthur)
2. Elin (Dewi)
3. Sofie (Caradog)
Llefaru Unigol
1. Lisa (Dewi)
2. Ioan (Arthur)
3. Iestyn (Caradog)
Unawd Piano
1. Ffion (Dewi)
2. Mali (Arthur)
3. Sara (Caradog)

Unawd Offerynnol
1. Ffion (Dewi)
2. Mali (Arthur)
3. Glesni (Caradog)
DOSBARTH 6J
Stori Gymraeg Blwyddyn 6 (CORON)
1. Rhianedd (Arthur)
2. Rhodri Ll. (C) a Sara ap (C)
3. Sofie (C) a Ffion W. (D)
Barddoniaeth Gymraeg
(Gweler Cyst. Y Gadair isod)
Stori Saesneg
1. Lisa D (Dewi)
2. Tomos PJ (Dewi)
3. George P (Arthur)
Barddoniaeth Saesneg
1. Mali J-W (Arthur)
2. Rhodri D (A) a Sofie M-W (C)
3. Lisa D (D) a Tomos PJ (D)
Arlunio
1. Mali J-W (Arthur)
2. Glesni J (Caradog), Tali B (Dewi)
3. Nicole M-P (Caradog), Seren P (Arthur)
Cywaith
1. Ioan M (A) a George P (A)
2. Glesni J (C) a Sofie (C)
3. Eli J (D) a Lisa D (D)
Llawysgrifen
1. Sofie M-W (Caradog)
2. Glesni J (C) a Mali J-W (A)
3. Betsan R (D) a Ioan M (A)
DOSBARTH 6LL
Stori Gymraeg Blwyddyn 6 (CORON)
1. Rhianedd (Arthur)
2. Rhodri Ll. (C) a Sara ap (C)
3. Sofie (C) a Ffion W. (D)
Barddoniaeth Gymraeg
(Gweler Cyst. Y Gadair isod)
Stori Saesneg
1. Ffion W (Dewi)
2. Rhianedd O (Arthur)
3. Math W (A) a Bex W (C)
Barddoniaeth Saesneg
1. Math W (Arthur)
2. Ffion W (D) a Rhianedd O (A)
3. Ronan M (D) ac Elin R (D)
Arlunio
1. Lucas H-E (Dewi)
2. Madeleine G-W (Arthur), Aled Llyr (Arthur)
3. Rhodri Ll-E (Caradog), Iestyn R (Arthur)
Cywaith
1. Rhianedd O (A) a Ffion W (D)
2. Elin R (D) a Madeleine (A)
3. Bex (C) a Lucas (D)
Llawysgrifen
1. Madeleine G W (Arthur)
2. Elin R (Dewi)
3. Gwenno J (C) Tom W (D)

 

SEREMONI'R CADEIRIO

Cystadleuaeth y Gadair
1. Tomos PJ (Dewi)
2. Mari (D) a Sara ap (Caradog)
3. Seren P. (A) a Rhianedd (A)

 

Diolch i Mr Iwan Bryn James am feirniadu eleni

 

Y CÔR MAWR

 

Cystadleuaeth y Côr Mawr
1. Dewi
2. Arthur
2. Caradog (cydradd ail)

 

PRIF WOBRAU'R EISTEDDFOD

Marciau uchaf i'r tŷ : Rhianedd a Soffia
Prif Gantor/Gantores : Cadi a Llŷr
Unawd Offerynnol orau : Mirain
Cywaith gorau : Rhianedd
Tlws y Stori Saesneg : Lisa
Llefarydd gorau : Lisa
Tlws Barddoniaeth Saesneg : Math
Unawdydd Piano gorau : Mirain
Tlws Celf : Mali J-W
Tlws Llawysgrifen : Madeleine
Perfformiad gorau'r dydd : Mirain
Capteiniaid y Tŷ Buddugol : Tomos a Lisa

 
ARTHUR : 536 CARADOG : 569 DEWI : 641
 

CIT NEWYDD I'R TÎM HOCI

Dymuna'r ysgol ddiolch yn fawr i gwmni brodwaith FFIGAR am eu caredigrwydd wrth noddi cit newydd sbon i un o dimau hoci yr ysgol eleni.

Bydd y 'Mellt' bellach yn gwisgo'n smartach o lawer yn eu gemau sy'n cael eu cynnal ar y cae-bob-tywydd ar dir y Brifysgol bob nos Wener.

Diolch yn arbennig i Mr Gari Appleton a phob hwyl i Mellt a thimau eraill yr ysgol yn ystod gweddill y tymor.

 

PENCAMPWYR CWIS YR URDD!

Llongyfarchiadau mawr i bump o fechgyn blwyddyn 5 yr ysgol ar eu camp wrth ennill Cwis yr Urdd eleni.

Cystadlodd y bechgyn yn frwd dros Adran Aberystwyth yn erbyn adrannau eraill Rhanbarth Ceredigion i gipio'r wobr gyntaf.

Da iawn chi, fechgyn!

 
 

 

« Newyddion Ionawr