Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 12/Ebr

 

Dydd Llun 15/04/24

 • Dim neges

Dydd Mawrth 16/04/24

 • Blwyddyn 3 yn dringo Pen Dinas os yw'r tywydd yn caniatau

 

Dydd Mercher 17/04/24

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-4:45yp
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 18/04/24

 • Nofio i fl.5 a 3
 • Ymarfer pêl-droed i fl.5a6 3:30-4:30yp (sesiwn olaf am y tro)

 

Dydd Gwener 19/04/24

 • Ymarfer Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Blwyddyn 2 mewn Gweithdy Celf yng Nghanolfan y Celfyddydau

 

LAWRLWYTHIADAU

Cysylltwch â ni

E-bost

 
I gysylltu â Ceri Bennett er mwyn trefnu
apwyntiad i ymweld â'r ysgol, neu i roi a
derbyn gwybodaeth am eich plentyn, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod os gwelwch yn dda


swyddfa@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk
I gysylltu â Gareth James er mwyn rhoi
sylwadau neu i dynnu sylw at ddiffygion
ar y wefan defnyddiwch y cyfeiriad e-bost
isod os gwelwch yn dda


gareth.james@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk
 

Cyfeiriad a Rhif ffôn

Yr Ysgol Gymraeg, Rhodfa Plascrug, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 1HL
Ffôn : 01970 617613 | Ffacs : 01970 636742
 

Lleoliad yr ysgol


View Ysgol Gymraeg Aberystwyth in a larger map