Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 12/Ebr

 

Dydd Llun 15/04/24

 • Dim neges

Dydd Mawrth 16/04/24

 • Blwyddyn 3 yn dringo Pen Dinas os yw'r tywydd yn caniatau

 

Dydd Mercher 17/04/24

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-4:45yp
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 18/04/24

 • Nofio i fl.5 a 3
 • Ymarfer pêl-droed i fl.5a6 3:30-4:30yp (sesiwn olaf am y tro)

 

Dydd Gwener 19/04/24

 • Ymarfer Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Blwyddyn 2 mewn Gweithdy Celf yng Nghanolfan y Celfyddydau

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 3


Mrs Meryl Wigley

Dosbarth 3W

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 3.

Eleni (2023-24) mae gennym 53 o ddisgyblion ym mlwyddyn 3.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 3 trwy ein tudalen X.


Mrs Buddug Davies

Dosbarth 3D

m.wigley@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

b.davies@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...