Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 17/Gorff

 

Dydd Llun 17/07/23

 • Gwersi Beicio i ddosbarth 6E drwy'r wythnos
 • Taith y Derbyn i Fferm Ffantasi
 • Prynhawn Agored y Meithrin ar gyfer disgyblion a rhieni newydd fydd yn cychwyn ym mis Medi 1:15yp

Dydd Mawrth 18/07/23

 • Taith Blynyddoedd 1 a 2 i Quackers

 

Dydd Mercher 19/07/23

 • Gwibdaith Bl.3 i Drefach Felindre a Moody Calf
 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan gyda chriw Agor y Llyfr
 • Diwrnod Môr Ladron ym Mlwyddyn 1

 

Dydd Iau 20/07/23

 • Nofio i fl.6 bore
  Nofio i fl.4 prynhawn
 • BARBECIW y G.Rh.A 6:00yh

 

Dydd Gwener 21/07/23

 • Diwrnod ola'r flwyddyn ysgol
 • Gwasanaeth ffarwelio Blwyddyn 6
 • Ysgol yn cau am 3:30yp (does dim Clwb ar ôl ysgol)
 • Bydd y tymor newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mawrth y 5ed o Fedi

 

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Ein newyddion trwy dudalen X yr ysgol

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn : X gan @YsgolGymraeg

 

 

(Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...)

 
 

 

« Archif Newyddion 2011 - 2012
« Archif Newyddion 2012 - 2013
« Archif Newyddion 2013 - 2014